CV Kariyer

Hava raporlarını kaydetmek ne işe yarar

Yıllık hava durumu raporlarını kaydetme tekniği üzerine düşüncelerimizi bir önceki yazıda paylaşmıştık.

Burada bir bahçenin hava durumu raporlarını kaydetmenin ne işe yarayabileceğini değerlendireceğiz.

Bir şehir ve bölgede hava durumlarını üç aşağı beş yukarı yıl içinde yakın seyirlerde ilerlemektedir. Fakat yinede dağların konumu, toprak eğimi, çukurluk ve yüksekliklere göre hava sıcaklıklarında farklılıklar kesinlikle olacaktır.

Bir kişinin kendisine ait meyve bahçesindekini hava durumu kayıtlarını tutması gelecek seneler için doğru adımları atmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bahçede yetiştireceği meyvelerin ortalama sıcaklık değerlerini de öğrendiğinde o toprak üzerinde hangi meyveleri yetiştirmesinin daha iyi verim kazandırabileceğini de öğrenmiş olacaktır.

Özgeçmişinizden İstediğiniz Sonuçları Almanın Yolu

Özgeçmişinizden istediğiniz sonuçları alamıyorsanız daha fazla iş teklifi almak için yapabileceğiniz birçok şey var.

Özgeçmişinizi Revize Edin
Tek bir özgeçmişle bütün firmaların beklentilerini karşılamanız mümkün değildir. Eğer yöneticilerin dikkatini çekmek istiyorsanız onlara istediklerini vermelisiniz. Özgeçmişinizi başvurduğunuz her işin gerekliliklerini karşılayacak şekilde revize etmek işverenler tarafından fark edilme şansınızı arttıracaktır.

Sen bir CV’den daha fazlasıysan, neden göstermiyorsun?

“Sen bir CV’den fazlasısın”…
Mottomuz bu…
Peki, “Sen bir CV’yi doğru düzgün yazabiliyor musun?”
Sorumuz ve sorunumuz da bu…

Bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programında jüri üyeliği yapıyorum. Yarışmada bir şirketin eleman ilanına başvuran 10 genç arasından seçim yapıyoruz. Seçilen genç, program sonunda sözleşme imzalıyor ve ertesi gün işe başlıyor.

Bu 10 genç yüzlerce CV arasından elenerek seçiliyor. CV’ler tek tek inceleniyor.
Malum, haksızlık olmaması, en iyilerin aranıp bulunması lazım.
CV’lere bakıyorum.
Tekrar ve tekrar bakıyorum.

Bildik hataları görmek artık canımı sıkmıyor, resmen acıtıyor.

CV her şey demek değildir ama CV’sizlik hiçbir şeydir

PERYÖN Genel Başkanı ve Superonline İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Oğuz Duman ile özel röportaj

İş hayatının değişen koşulları, çalışanlarda aranan özellikleri de değiştiriyor. Artık masa başında oturan, kendisinden isteneni yapan çalışanlar yerine, çağın değişimine ayak uyduran, kendini geliştiren ve yaptığı işte fark yaratan çalışanlar aranıyor. PERYÖN Genel Başkanı ve Superonline İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Oğuz Duman, gençlere üniversite yıllarında iş hayatına hazırlanmalarını, rakiplerinden farklı olarak bir şeyler yapmalarını ve önyargılarından kurtulup çalışmalarını tavsiye ediyor.

İşverenlere Nasıl Gözüküyorsunuz?

Bazı işverenler mülakattaki performansınızla ya da özgeçmişinizle ilgili bilgilere ulaşmak için internette arama yapabilirler. Eğer buldukları bilgiler sizin verdiklerinizle eşleşmiyorsa yeni başladığınız ya da başlamak üzere olduğunuz işiniz suya düşebilir.

Örneğin; özgeçmişinizde sigara ve alkol kullanmadığınızı belirtmiş olabilirsiniz. İşvereniniz sizin hakkınızda kısa bir araştırma yapıyor ve Facebook profilinizdeki fotoğraflarda sizin sigara ve alkol kullandığınızı görüyor. Bu durumda doğal olarak işvereninizin size karşı tutumu değişecektir.

Özgeçmişinizden İstediğiniz Sonuçları Almanın Yolu

Özgeçmişinizden istediğiniz sonuçları alamıyorsanız daha fazla iş teklifi almak için yapabileceğiniz birçok şey var.

Özgeçmişinizi Revize Edin
Tek bir özgeçmişle bütün firmaların beklentilerini karşılamanız mümkün değildir. Eğer yöneticilerin dikkatini çekmek istiyorsanız onlara istediklerini vermelisiniz. Özgeçmişinizi başvurduğunuz her işin gerekliliklerini karşılayacak şekilde revize etmek işverenler tarafından fark edilme şansınızı arttıracaktır.

KÖPEĞİ BİR KÖPEK PARÇALAR

Bolu'da medfûn velîlerden Mustafa Sâfî Efendi zamanında Gerede'de halka zulmeden bir kaymakam vardı. Mustafa Sâfî Efendi'nin talebelerinden Muhammed Efendi, bu kaymakamın vazifeden alınması, halkın onun zulmünden kurtulması için gizli gizli duâ ediyordu.
Mustafa Şâfi Efendi, vaziyeti anlayıp talebesi Muhammed Efendi'ye:

- Sen vazife olarak sana verdiğim işine bak; kelime-i tevhid zikrine devam et. Köpeği, bir köpek parçalar... buyurmuş.

Mustafa Sâfî Efendi, bu sözleri söylediği sırada, zâlim kaymakam, çarşıda bir dükkânda oturuyordu. Aniden ortaya çıkan siyah bir köpek üzerine saldırdı ve zâlim kaymakamı, herkesin gözü önünde parçalayarak öldürdü.

İLERİCİLİĞE ENGEL İSLÂM İMİŞ!

Mânâ ikliminde İslâmiyet; incelik, dergâh nezâketi ve ruhu, zarâfet, ahlâk menzili, âdap ve karşılıklı hürmet sofrası demektir.

Madde ikliminde ise, bu azîz din, ilme, akla, mantık ve terakkiye bîat mânâsına gelir. Oysa bakıyorsunuz, ortalıkta birileri var. Batı'ya esareti şeref telâkkî eden bu güruh; Tanzimat sırasında Batı'yı kıble telâkki ettiği için, oraya bir an evvel varabilmek hırsı ile bu milletin dîninin değiştirilmesini bite istemişlerdir. Abesle iştigâl etmişlerdir. Olmamıştır elbette. O vakit bir başka strateji benimsemişlerdir. Millete kendi dinini unutturmak ya da, yanlış bir yorum mimarisi içinde tanıtmaya çabalamak.

ESKİ (MEZ) YAZI

İslâm harfleri, yani medeniyetimizin yazısı sahipsiz kalmıştır. Latin harfleri bambaşka bir medeniyete ait olduğu halde, sanki bin senedir kullanılan yazı oymuş gibi kabul edilmiş görünüyor. Kimse hatırlamıyor bile, milletimizin Kur'ân yazısı diye yücelttiği muhteşem ve mübârek yazımızı... Bir an unutmaması gerekenler bile, bir saniye dahi hatırından çıkarmaması lâzım gelenler bile, her zaman akılda tutması şart olanlar bile, derin bir kış uykusunun gafletiyle unutmuş ve hatta terketmiş görünüyorlar.

YAZI VE LİSÂNIN EHEMMİYETİ

Alfabe, lisan, edebiyat ve kültür meseleleri her zaman gündemimizin baş köşesinde yer almalıdır.

Eski klasik eğitim sistemimizde ilimler iki kategoriye ayrılırdı: Âlet ilimleri ve âlî (yüce) ilimler. Yazı, dil, edebiyat kültürü bugünün âlet ilimleri olup, dînî-millî irfanımızı edinebilmek için bu vâsıtalara sahip olmak şarttır.

1928 yılında Türkiye'de, çok büyük tarihî ve kültürel bir ârıza meydana gelmiş; milletimizin bin yıldan beri kullandığı yazımız yasaklanarak, Latin yazısını kullanmak mecburî kılınmıştır. Bugünkü kültürel, ictimâî ve iktisadî iflasımızda, bu ârıza inkilâbın büyük tesiri olmuştur. Japonlar yazılarını değiştirmiş olsalardı, son yarım asırlık başarılarını kazanamazlardı.

SAVAŞ SEBEBİ SAYILABİLECEK CEHÂLET

Yetişkin Amerikalıların, (yüzde 10'u tembellikten ve yüzde 35'i ise okur yazar olmadığından yüzde 45'inin gazete okumadığını...

Aynca 17 yaşındaki 8 bin öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada, öğrencilerin yüzde 68'inin Amerika İç Savaşı'nın hangi tarihte yapıldığından habersiz olduğunu...

Amerika'da 'Tehlikeli Millet" başlığı altında verilen raporda bununla alâkalı olarak: "Eğitim alanındaki bu zayıf neticeler bize, bir düşman ülke tarafından aldırılmış olsaydı biz bunu savaş sebebi sayardık" diye yazıldığını...
Biliyor muydunuz?

Fazilet Takvimi

BAZAN ÖYLE YANLIŞLIKLAR OLUYOR Kİ!

Eski devirlerde serseri takımından birini zaptiyeler, bir gece belinde koca bir yatağan olduğu halde tutmuşlar.

-- Sen kimsin? diye sormuşlar:
-- Talebi-î ulûmdanım!demiş. Yeniden sormuşlar:
-- Bu koca bıçağı niçin taşıyorsun?
-- Kitaplardaki yanlışlıkları kazımak için.
-- Hiç bununla yanlış kazınırmı? Yanlışı kazımak için bu koca kılıca ne gerek var?
-- Bazan öyle yanlışlar oluyor ki, bu bile küçük geliyor.

Fazilet Takvimi

İNSANINÜÇ GAFLETİ

Selmân-ı Fârisî (r.a.)'den:"İnsanın şu üç hâline şaşılır:

1. Dünyaya hırsla sarılır, halbuki ölüm onu aramaktadır.
2. Mes'ûliyet ve mükellefiyetlerini unutmuştur, ama kendisi unutulmuş değildir.
3. Güler ama, bilmez ki Rabbi ondan râzı mıdır, değil "midir?

1997-04-29 Fazilet Takvimi

ANCAK KADAVRAMIZ PAYLAŞILIR

Sultan AbdülhamidHân (rh.), 1896'da görüşme talebinde bulunan Siyonizmin kurucusu Dr. Thedor Herzl'e, kendisinin de ajanı olan New-linsky vâsıtasıyla şunları söyler:

"MösyeHerzl sizin arkadaşınız olduğuna göre, benim de dostum demektir; kendisine bu meselede artık hiç bir teşebbüste bulunmamasını öğütleyiniz. Benim bir karış toprak vermem bahismevzuu olamaz. Zira istenen toprak bana ait değildir. O milletime aittir. Bu devleti kuran ve kanıyla besleyen milletime...

Herhangi birisine vermek veya bizden koparılmasına râzı olmaktansa, yeniden kanımızla yıkamayı tercih ederiz.

İyi Kariyer İçin Neler Yapmalı

İşinizde çok iyi olduğunuz halde istediğiniz noktada olmadığınızı düşünüyorsanız başarıyı destekleyen bu ipuçlarına bir göz atın.

Patronunuz, zenginler listesi ya da okuduğunuz bir başarı hikayesi… Bu isimlerin nasıl üst düzey iş adamlarına dönüştüklerini hiç düşündünüz mü? İşteki başarılarının dışında ne yaptılar da iş dünyasının yıldızları arasında yer aldılar? Aslına bakarsanız bu konuda uygulanabilir tek bir reçete olmadığı gibi tüm bu başarı hikayelerinin hepsi birbirinden farklılık gösteriyor. Bakın bir danışman “Başarılı bir üst düzey yönetici olmada iş dışındaki faktörlerin etkisi nedir” sorusuna takılmış ve 8 maddelik bir liste çıkarmış. Başarıyı tetikleyen iş dışındaki bu etkenlerin kişinin kendisi tarafından kontrol edilebilir şeyler olduğunu söyleyen danışmanımız “İş dünyasında başarılı olmak isteyenler bahaneleri bir kenara bıraksın” diyor…

İçeriği paylaş